Įvyko apskritojo stalo diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio metodikų veiksmingumas“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), šių metų spalio 10 dieną organizavo apskritojo stalo diskusiją „Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio metodikų veiksmingumas“, skirtą bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemos tobulinimui ir tvarumui užtikrinti. Diskusijoje dalyvavo savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai, specialistai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojai, mokslininkai.

Dalyviai darbo grupėse aptarė bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų išorinio vertinimo modelį, metodikas, jų teikiamas galimybes objektyviai įvertinti mokyklų veiklos kokybę bei atliepti mokyklų tobulinimo(si) poreikius ir lūkesčius. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas mokyklų rizikos vertinimui, vertinimo sričių analizei, diskusijoms, kas trukdo mokyklai veikti efektyviau ir sparčiau gerinti mokinių pasiekimus.

Renginio akimirkos

  

autor. Jolita Abraškevičienė

 

Jolita Abraškevičienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr.1.1 metodininkė

El. p. jolita.abraskeviciene@nmva.smm.lt