Apskritojo stalo diskusija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“

 

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusija tema „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“ vyks 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės švietimo agentūros salėje (1 a.), Geležinio Vilko g. 12 Vilniuje. Renginio pradžia 9.00 val.

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 metodininkė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt