Apskritojo stalo diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio metodikų veiksmingumas“

 

Kviečiame dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemos tobulinimui ir tvarumui užtikrinti.

Renginys vyks 2019 m. spalio 10 d. Nacionalinės švietimo agentūros salėje (1 a.), Geležinio Vilko g. 12, Vilnius. Renginio pradžia 9.00 val.

 

Dalyvių skaičius ribotas.

Registracija į diskusiją:

https://forms.gle/xgSfu3d8QJyz1R7DA

 

Jolita Abraškevičienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 metodininkė

El. paštas jolita.abraskeviciene@nmva.smm.lt