Profesinio tobulėjimo planavimas mokykloje: mokyklų išorinio vertinimo duomenų apžvalga

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkė Ramunė Korenkienė, remdamasi 2017–2018 m. vykdytų 143 Lietuvos mokyklų išorinio vertinimo duomenimis, apžvelgia profesinio tobulėjimo planavimo mokykloje procesus ir tobulinimo galimybes. Profesinės veiklos įsivertinimas, metinis pokalbis, refleksija apie veiklos kokybę, kryptingas įsivertinimo duomenų panaudojimas – svarbūs aspektai, kurių tobulinimui būtini susitarimai bendruomenėje, vertybinių nuostatų kaita.

Plačiau skaitykite Švietimo naujienose http://www.svietimonaujienos.lt/profesinio-tobulejimo-planavimas-mokykloje-mokyklu-isorinio-vertinimo-duomenu-apzvalga/

Ramunė Korenkienė
Mokyklų išorinio vertinimo metodininkė
El. paštas: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt