Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-861 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos šios institucijos:

Panevėžio švietimo centras (5 metams);

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras (5 metams);

VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ (5 metams);

VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras (3 metams).

 

Ramunė Korenkienė

Mokyklų išorinio vertinimo metodininkė

El. paštas: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt