Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras akredituotas trejiems metams.

 

dr. Snieguolė Vaičekauskienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

El. paštas snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt