Įvyko kasmetinė mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sueiga „Išorinis vertinimas: taikau, reflektuoju, dalinuosi“

Dvyliktosios kasmetinės mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sueigos „Išorinis vertinimas: taikau, reflektuoju, dalinuosi“ metu, kuri vyko 2019 m. birželio 26–27 dienomis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) direktorius Vidmantas Jurgaitis pristatė Agentūros paskutiniųjų metų veiklas bei įstaigos istorinės veiklos kontekstą.

Agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkas dr. Albinas Kalvaitis supažindino vertintojus su pamokų stebėjimo protokolų antrinės analizės galimybėmis. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas dr. Pranas Gudynas su vertintojais aptarė mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, standartizuotų testų metu gautų ir apibendrintų statistinių duomenų skaitymo, analizės, interpretavimo ir panaudojimo mokyklose organizuojamo ugdymo proceso, mokinių pasiekimų, pažangos vertinimui ir gerinimui galimybes.

Antrąją sueigos dieną Vilniaus universiteto lektorė dr. Agnė Juškevičienė, Agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė atkreipė dėmesį į stipriuosius ir tobulintinus rizikos vertinimo ataskaitų turinio aspektus. Sueigoje vertintojai diskutavo, dalijosi įžvalgomis apie rizikos vertinimo ataskaitų rengimo problemas, jų tobulinimo perspektyvas.

Renginio metu padėkota vertintojams už nuoširdžią pagalbą Agentūrai išbandant naujovę – mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinį rizikos vertinimą.

Renginio akimirkos

  

 

 

autor. Linas Jašinauskas

 

Kęstutis Kurtinys

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėjas

El. paštas kestutis.kurtinys@nmva.smm.lt