Pranešimas dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro reorganizavimo

Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų duomenys:

  1. Ugdymo plėtotės centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 302430498; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Ugdymo plėtotės centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
  2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Viršuliškių g. 103, 05115, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193101717; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, – Juridinių asmenų registras.
  3. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190995938; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, – Juridinių asmenų registras.
  4. Nacionalinis egzaminų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 193201984; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinį egzaminų centrą, – Juridinių asmenų registras.
  5. Švietimo informacinių technologijų centras: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190996082; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Švietimo informacinių technologijų centrą, – Juridinių asmenų registras.
  6. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra: teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 300529070; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, – Juridinių asmenų registras.

Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Nacionalinę švietimo agentūrą.

Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Nacionalinė švietimo agentūra.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Nacionalinei švietimo agentūrai.

Su Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašu nuo 2019 m. birželio 19 d. galima susipažinti kiekvieną darbo dieną Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros būstinėje (Geležinio Vilko g. 12, 03163, Vilnius) įstaigos darbo laiku.

Visų reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti interneto svetainėse:

Ugdymo plėtotės centro:

https://www.upc.smm.lt/veikla/finansines.php

https://www.upc.smm.lt/veikla/veiklos_ataskaitos.php

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro:

http://www.sppc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

http://www.sppc.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/specialiosios-pedagogikos-ir-psichologijos-centro-veiklos-ataskaitos/

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro:

https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

https://www.sac.smm.lt/administracine-informacija/metines-veiklos-ataskaitos/

Nacionalinio egzaminų centro:

https://www.nec.lt/634/

https://www.nec.lt/581/

Švietimo informacinių technologijų centro:

https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/finansines-ataskaitos/

https://www.itc.smm.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros:

http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/biudzeto-suvestine/

http://www.nmva.smm.lt/nmva/veikla/planavimo-dokumentai/

 

Evaldas Bakonis

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

El. paštas evaldas.bakonis@nmva.smm.lt