Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-669 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, 5 metams akredituotos šios institucijos:

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras;

Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.

 

Ramunė Korenkienė

Mokyklų išorinio vertinimo metodininkė

El. paštas: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt