Įvyko mokyklų mikroklimato vertinimo metodikos ir tyrimo „Mokyklų mikroklimato būklės vertinimas“ rezultatų pristatymas

„Smart Continent LT“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 2019 m. birželio 4 dieną pristatė pagal sutartį su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra sukurtą mokyklų mikroklimato vertinimo metodiką ir tyrimo „Mokyklų mikroklimato būklės vertinimas“ rezultatus. Mokyklų mikroklimatas, apklausiant mokinius, mokytojus ir tėvus, buvo tirtas 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje. Tyrimo metu buvo išbandyta nauja metodika, skirta mokyklų mikroklimato būklės stebėsenai šalies ir savivaldybės lygiu. Pristatymo metu taip pat buvo pateiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, mokyklų savininkams (savivaldybėms) ir mokykloms skirtos rekomendacijos kaip gerinti mokyklų mikroklimatą ir mažinti patyčias.

Su pristatymo skaidrėmis galima susipažinti čia.

 

Evaldas Bakonis

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

El. paštas evaldas.bakonis@nmva.smm.lt