Įvyko apskritojo stalo diskusija „Stažuočių Airijoje ir Vokietijoje patirtys. Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“

     

Stažuočių dalyviai, grįžę iš Airijos ir Vokietijos (Berlyno), pasidalino įspūdžiais, įgytomis žiniomis bei patirtimi projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje gegužės 30 d. Vilniuje.

Dubline stažuočių dalyviai lankėsi Švietimo ir įgūdžių departamente, vyko į ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigas. Buvo sudaryta galimybė dalyvauti – „šešėliuoti“ ankstyvojo ugdymo įstaigos išoriniame vertinime. Stažuotės dalyviai, kalbėdami apie Airijoje veikiančios inspektūros veiklą, pažymėjo didelį pozityvumą, geranoriškumą vykdant išorinį vertinimą, pagrindinio dėmesį sutelkimą į vaiko poreikių tenkinimą.

Berlyne stažuotės dalyviai susitiko su Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) darbuotojais. Berlyne ankstyvasis ugdymas vykdomas pagal Berlyno švietimo programą, kurios esmė yra holistinis vaiko ugdymas.  Išorinį vaikų darželių veiklos kokybės vertinimą kas penkerius metus vykdo 9 institucijos. Vertinimo rezultatai nepublikuojami, nebent pati įstaiga pageidauja šią informaciją viešinti. Dalyviai turėjo galimybę aplankyti tris BeKi konsultacinius darželius, o taip pat lankėsi Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin organizacijoje, jungiančioje 120 įvairių organizacijų ir vykdančioje išorinį vaikų darželių veiklos kokybės vertinimą.

Renginio akimirkos

  

Nuotraukų autorė Birutė Rutkauskienė

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 veiklos vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt