Agentūros darbuotojų vizitas Estijoje: dviejų šalių švietimo kokybės užtikrinimo patirtys

Agentūros darbuotojai ir Estijos bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų vadovai, mokytojai dalijosi įžvalgomis, patirtimi apie kokybės kultūros kūrimą mokykloje.

Dviejų dienų seminare „Švietimo kokybė: Estijos ir Lietuvos patirtys“ Agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojams buvo pristatyta Estijos švietimo kokybės užtikrinimo sistema, mokyklos vadovų skyrimo tvarka, mokytojų ir mokyklos vadovų profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybės. Estijoje veikianti Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūra (Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, anglų kalba Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education) atlieka švietimo institucijų akreditaciją, aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vykdomų mokymo programų grupių vertinimą.

Seminaro dalyviai birželio 6 d. lankėsi Pernu profesinėje mokykloje (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), kurioje buvo dalijamasi patirtimi apie Estijos ir Lietuvos švietimo kokybės sistemą, esamas problemas, iššūkius, diskutuota apie išorinio vertinimo svarbą tobulinant profesinės mokyklos veiklą, plėtojant jos kokybės kultūrą.

Birželio 7 d. susipažinta su Kuresarės profesinės mokyklos (Kuressaare Ametikool) vykdomomis programomis, mokymosi aplinkomis, vykdomų programų kokybės užtikrinimu.  Agentūros darbuotojams Saremos gimnazijoje (Saaremaa Ühisgümnaasium) buvo pristatyta Estijos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės užtikrinimo sistema, šioje mokykloje organizuojamos veiklos, mokyklos įsivertinimo procesas, vadovų, mokytojų kompetencijų tobulinimas.

Agentūros darbuotojai ir Estijos kolegos džiaugėsi galimybėmis keistis patirtimi, nagrinėti konkrečius, tiesiogiai su mokyklų veikla, jų kontekstu susijusius kokybės užtikrinimo klausimus.

Susitikimo akimirkos

    

Nuotraukų aut. Ilona Jašinauskienė

 

Ilona Jašinauskienė

L. e. p. Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja

El. paštas: ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt