Švietimo įstaigų atstovai dalyvavo stažuotėje Berlyne

     

Aštuoni įvairių Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojai dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotėje Berlyne, vykusioje gegužės 21–25 dienomis. Stažuotės tikslas – susipažinti su Berlyno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės vertinimo sistema. Vizito metu buvo aplankytos trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir viena bendrojo ugdymo mokykla, viešėta Berlyno ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybės vystymo institute „Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung“ (BeKi) bei organizacijoje „Der Paritätische“, kuri teikia konsultacijas teisiniais, verslo ir socialiniais klausimais. Šioje organizacijoje buvo pristatytas veiklos kokybės užtikrinimas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų atranka ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Stažuotės pradžia ir apibendrinimas buvo organizuotas BeKi institute, kuriame buvo aptarta Berlyno miesto švietimo programa, ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas, organizuota stažuotės dalyvių refleksija.

Stažuotės akimirkos

  

Nuotraukų autor. Neringa Baršauskienė, Mantas Cegelskas

 

Sonata Lažauninkienė

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktorė, išorės vertintoja