Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-490 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, akredituotos šios institucijos:

Panevėžio rajono švietimo centras (5 metams);

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba (3 metams).

 

Ramunė Korenkienė

Mokyklų išorinio vertinimo metodininkė

El. paštas: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt