Pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedas

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 19 d. pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus aprašo patvirtinimo“, priedas.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuo 2014 m. balandžio 24 d. ir vėliau vertintų pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo ataskaitos galioja septynerius metus nuo pretendento kompetencijų vertinimo dienos.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-456

 

Snieguolė Dinapienė
Pedagogų vertinimo skyriaus metodininkė
El. paštas: snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt