Kviečiame susipažinti su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metiniu pranešimu

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – Agentūra) pristato mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų metinį pranešimą. Jis parengtas remiantis bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais 2016–2017 mokslo metų arba 2017 kalendorinių metų įsivertinimo ir 2017 metų mokyklų išorinio vertinimo duomenimis. Šios apžvalgos ypatumus lėmė 2016 m. pakitusios vertinimo sritys, santykinai nedidelis pagal jas 2017 metais vertintų mokyklų skaičius. Todėl po kasmet įprastos bendros pagrindinių duomenų apie mokyklos veiklą ir pamokos kokybę apžvalgos atskirai pagal išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis antroji metinio pranešimo dalis konstruojama netradiciškai. Joje siekta atlikti analizę pagal bendras keturias mokyklos veiklos sritis kartu siejant išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis. Paskutinėje dalyje pateikiami tyrimo apie tai, kaip pačios mokyklos supranta savo pažangą, rezultatai. Šiame metiniame pranešime pateikiama dar viena naujovė – Agentūros leidinių ir kitų Agentūros darbuotojų publikacijų anotuota bibliografija. Joje galima rasti nuorodas į Agentūros darbuotojų apibendrintą publikuotą, filmuotą informaciją apie mokyklų veiklos, pamokos kokybę.

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2018).

 

Evaldas Bakonis

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

El. paštas evaldas.bakonis@nmva.smm.lt