Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), organizuoja konferenciją „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“.

Konferencija siekiama suburti švietimo bendruomenę aktyviai diskusijai, suformuluoti konkrečius pasiūlymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemai tobulinti ir tvarumui užtikrinti.

Konferencija vyks 2019 m. gegužės 10 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje (Savanorių pr. 46, Kaunas). Renginio pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Į konferenciją kviečiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai bei vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai ir specialistai, švietimo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo grupių vadovai, nariai ir visi besidomintys ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimu.

Renginys nemokamas. Dalyviams bus išduodamos pažymos.

Kviečiame registruotis iki 2019 m. gegužės 7 d. užpildant šią registracijos formą

Dalyvių skaičius ribotas.

Kilus klausimams prašome kreiptis konferencija@nmva.smm.lt

Konferencijos programa

 

Mantas Cegelskas

L. e. Pedagogų vertinimo skyriaus vedėjo pareigas

El. p. mantas.cegelskas@nmva.smm.lt