Įvyko viešosios konsultacijos „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimas: naujos metodikos link“

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyrius šių metų balandžio 5, 12, 26 dienomis Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose organizavo viešąsias konsultacijas „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimas: naujos metodikos link“, skirtas švietimo pagalbos institucijų vadovams, metodininkams, atsakingiems už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimą ir kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą.

Viešųjų konsultacijų dalyviai buvo supažindinti su parengtomis švietimo pagalbos institucijų vykdomos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, buvo aptarti švietimo pagalbos institucijų lyderystės mokymuisi ir veiklos poveikio klausimai, diskutuota, tartasi su švietimo pagalbos institucijų darbuotojais, ieškota objektyvių veiklos kokybės įsivertinimo kriterijų ir rodiklių.

Viešųjų konsultacijų akimirkos

 

Nuotraukų autorės Renata Bilbokaitė, Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

 

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt