Kokybės siekiančių mokyklų klubo nariai gilino savo kompetencijas vertinimo srityje

Tradicinėje Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijoje, vykusioje Kauno Palemono gimnazijoje, didžiausias dėmesys buvo skirtas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo problematikai.

Įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad vertinimas ir ypač pažangą skatinantis formuojamasis vertinimas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių gerėjančius mokinių pasiekimus. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo duomenys rodo, kad vertinimo aspektai ir ypač pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys yra vieni dažniausiai rekomenduojamų tobulinti mokyklų veiklos aspektų.

Todėl šios konferencijos metu dalyviai ne tik susipažino su apibendrintais išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenimis, Kauno Palemono gimnazijos praktine patirtimi bei gilino teorines žinias apie vertinimo sampratą, filosofinius vertinimo pagrindimo konceptus, pažangos lygmenis ir pan. Klubo nariams talkino Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė dr. Viktorija Sičiūnienė.

Konferencijos dalyviai kėlė klausimus, ieškojo idėjų ir būdų kaip paskatinti ir įkvėpti mokyklos bendruomenę tartis ir priimti bendrus susitarimus dėl  kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimo ir skatinimo.

Skelbiame pranešimų medžiagą:

Doc. dr. V. Sičiūnienės pranešimas

R. Baniulienės pranešimas

J. Tumlovskajos pranešimas

 

Konferencijos akimirkos

  

Nuotraukų autor. Jelizaveta Tumlovskaja

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt