Prasideda 2019 m. I pusmečio Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų rizikos išoriniai vertinimai

Skelbiame Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, tvarkaraštį.

 

dr. Snieguolė Vaičekauskienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

El. paštas snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt