Mokyklų įsivertinimo ir tobulinimo konsultantai viešojoje konsultacijoje teikė rekomendacijas ir pasiūlymus mokyklų įsivertinimo instrumentų atnaujinimui

    

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje sausio 31 d. rinkosi mokyklų įsivertinimo ir tobulinimo konsultantai į viešąją konsultaciją „Kokybės įsivertinimo ir tobulinimo integralumas mokyklos veikloje“. Viešoji konsultacija skirta pasirengti kokybiškai įgyvendinti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 veiklos „Mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistemos plėtra“ rodiklius. Šios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti mokyklų įsivertinimo instrumentų atnaujinimo poreikius ir lūkesčius. Viešosios konsultacijos metu buvo apžvelgiamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomų projektų veiklos. Mokyklų įsivertinimo ir tobulinimo konsultantai diskutavo, kėlė aktualius klausimus, dirbo grupėse ir pateikė rekomendacijas, kuriomis bus naudojamasi atnaujinant IQES online sistemos instrumentus pagal Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, įsivertinimo metodikos rodiklius, taip pat pritaikant šiuos instrumentus neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančioms mokykloms.

Renginio akimirkos

   

   

Nuotraukų autorė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

 

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt