Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa už 2017-2018 m. m. (2018 m.)

Anketa už 2017–2018 mokslo metus arba 2018 kalendorinius metus sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją ir remiasi Geros mokyklos koncepcijos pagrindu, kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga susijusi su mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę mokyklos misiją.

Jūsų patogumui įsivertinimo ir pažangos anketos informacijai kaupti bei duomenims išsisaugoti savo kompiuteryje pridedame  Microsoft Word formato anketą.

Jeigu kiltų klausimų, galima pažiūrėti 2018 m. lapkričio 14 d. „Mokytojo TV“ įrašą „Mokyklų įsivertinimas ir pažanga“.

RAŠTAS

ANKETA

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad anketą šiais metais reikia užpildyti per du kartus paspaudus atskiras nuorodas:

Duomenis bendrojo ugdymo mokyklos pateikti gali paspaudusios šią nuorodą (be 4 anketos klausimo): http://www.nmva.smm.lt/anketa-isivertinimui/

Prašome 4 anketos klausimą užpildyti atskirai pildant šią nuorodą http://www.nmva.smm.lt/bendrojo-ugdymo-mokyklu-2017-2018-m-m-2018-m-isivertinimo-ir-pazangos-anketa/

 

Dėmesio! Jeigu nepavyksta pateikti 4 klausimo duomenų pildant šią nuorodą, prašome atsiųsti 4 klausimo duomenis drauge su informacija apie mokyklą ir įsivertinimo laikotarpiu Word formatu elektroninio pašto adresu edita.gailiute@nmva.smm.lt

Atsiprašome mokyklų dėl internetinės sistemos nesklandumų pateikiant įsivertinimo duomenis.

Online sistema veiks iki vasario 28 d.

 

Edita Gailiūtė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas edita.gailiute@nmva.smm.lt