Pristatome naują metodinį-mokomąjį filmą – „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato metodinį-mokomąjį filmą, kuriame dalinamasi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gerąja patirtimi pastebėta išorinio vertinimo metu. Gimnazijos išorinio vertinimo metu, vykusio 2017 metų lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis vertintojai stebėjo 41,3 proc. veiklų, organizuotų remiantis šiuolaikine ugdymo(si) paradigma. Tai išskirtinis rodiklis, nes Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2017 metais buvo užfiksuota 12,3 proc. veiklų, orientuotų į šiuolaikinį ugdymąsi.

Šiuolaikinis ugdymo(si) procesas ne vienintelis Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos išskirtinis bruožas. Kartu su demokratinės vadybos, besimokančios organizacijos, lyderystės raiškos požymiais ji užtikrina aukštus gimnazijos veiklos rezultatus. Visa tai sudarė pagrindą tam, kad  2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių „Romuvos“ gimnazija pripažinta viena iš 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos raišką.

Filmas, kurio trukmė yra apie 1 val. 30 min., sukurtas, remiantis 10 ugdomųjų veiklų (pamokų, neformalaus švietimo veiklų), mokinių, mokytojų, gimnazijos vadovų interviu medžiaga. Vertingi yra filmo ekspertės, Vytauto Didžiojo universiteto docentės, dr. Viktorijos Sičiūnienės pastebėjimai, vertinamieji komentarai.

Filmo kūrėjai kėlė sau uždavinį – ieškoti atsakymų į klausimus: „Kokia yra Gera mokykla?“, „Kaip (su)kurti Gerą mokyklą?“… Filmas bus įdomus ir naudingas tiek pedagoginės bendruomenės atstovams, tiek plačiajai visuomenei, keliančiai sau panašius klausimus.

Filmą „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ (ISBN 978-9955-788-31-7) galima rasti čia.

 

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt