Išleistas naujas metodinis leidinys „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendrų pastangų dėka išleistas naujas metodinis leidinys „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prisidėjo prie šio leidinio atsiradimo: teikė pastabas, svarstė, kėlė kritinius klausimus. Bendradarbiaujant šių institucijų specialistams rasti bendri sutarimai siekiant sėkmingo vaikų ugdymosi.

Kviečiame mokyklas, švietimo institucijas, švietimo bendruomenę pagal galimybes gilintis į šį leidinį, kuris artimiausiu metu bus atspausdintas ir pasieks mokyklas.

Leidinį rasite čia.

 

Laima Gudaitė
Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja
El. paštas: laima.gudaite@nmva.smm.lt