Pakeistas Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 3 d. pakeistas Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstytas nauja redakcija.

Nuo 2019 m. mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas bus vykdomas pagal šį aprašą.

 

dr. Snieguolė Vaičekauskienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

El. paštas: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt