Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose gerėja tikybos pamokų kokybė

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje svečiavosi Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro atstovai. Susitikimo metu aptarti svarbiausi išorinio vertinimo duomenys, tikybos pamokų kokybės įvertinimai.

Apžvelgus bemaž dešimties metų duomenis, galima pasidžiaugti, kad vis dažniau stebima geresnė dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokų kokybė.

Tam įtakos turi kryptingesnis dorinio ugdymo mokytojų profesinio meistriškumo tobulinimas, reiklumo sau skatinimas ir palaikymas.

Su 2009–2016 ir 2017–2018 metų dorinio ugdymo pamokų kokybės duomenimis galima susipažinti čia.

 

dr. Snieguolė Vaičekauskienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

El. paštas: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt