Žiežmarių gimnazijoje diskutuota apie mokytojo meistriškumą ir jo raišką

Kokybės siekiančių mokyklų klubo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų atstovai tradicinėje klubo konferencijoje dalijosi patirtimi ir diskutavo apie mokytojo meistriškumą. Konferencijoje dalyvavo 66 švietimo darbuotojai, atstovavę 26 mokyklas iš 10 Lietuvos savivaldybių.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narė Jelizaveta Tumlovskaja akcentavo problemos aktualumą –  išorinio vertinimo duomenys rodo, kad pamokos kokybė yra vidutinė, dažniausiai tobulinti rekomenduojama ugdomosios veiklos (pamokos) aspektus. Rodiklis nuolatinis profesinis tobulėjimas taip pat yra vienas iš tų, kuriuos dažniausiai rekomenduojama tobulinti.

Konferencijos dalyviai ir svečiai dalijosi patirtimi, kaip jie savo savivaldybėse, mokyklose skatina profesinį tobulėjimą, ugdomosios veiklos kokybę. Kaišiadorių r. savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Edita Navickienė pristatė savivaldybės ilgalaikį įdirbį, skatinant mokytojų profesinį meistriškumą; Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktorė Ieva Mažulienė ir direktoriaus pavaduotoja Lina Lukoševičienė dalijosi patirtimi, kaip jų įstaigoje ieškoma gimnazijos ir kiekvieno jos darbuotojo tobulėjimo ir asmeninio meistriškumo auginimo kelių. Vilniaus Balsių progimnazijos pavaduotojos Gintarė Jurgaitienė ir Virginija Giršvildienė pristatė savo progimnazijoje taikomas inovacijas (pvz.: skaitinių pamokos, „Miško mokykla“, ugdymasis žaliose erdvėse, atvirų technologinių ir kūrybinių dirbtuvių Fab Lab taikymas ir t.t.) ugdymo procese, kolegialų mokymąsi, stebėseną ir refleksiją bei visos sutelktos ir kryptingos veiklos poveikį mokinių ugdymosi rezultatams. Savo sėkmės istorijomis dalijosi Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojos Edita Janavičienė, Jolanta Kiudulienė ir Violeta Gaidamavičienė; Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojas Remigijus Pozniakovas; Žiežmarių gimnazijos mokytoja Daiva Maknienė. Mokytojai kalbėjo apie mokinių skaitymo gebėjimų, kūrybiškumo ir kitų aukštesnių mąstymo gebėjimų ugdymą, projektinės veiklos poveikį mokinių mokymosi motyvacijai ir jų pasiekimams, taip pat apie tai, kokius iššūkius tai kelia šiuolaikiniam mokytojui.

Konferencija baigėsi pranešėjų diskusija apie prielaidas ir problemas mokytojo meistriškumui reikštis kasdienėje veikloje. Diskusiją moderavo Kokybės siekiančių mokyklų klubo prezidentė, Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė.

Konferencijos pranešimų medžiaga

Mokytojo profesinio meistriškumo raiška (J. Tumlovskaja)

Pedagogų profesinio meistriškumo skatinimas. Kaišiadorių rajono savivaldybės patirtis (E. Navickienė)

Pedagogų profesinio meistriškumo skatinimas ir vadyba Žiežmarių gimnazijoje (I. Mažulienė)

Besimokančios komandos galia Vilniaus Balsių progimnazijoje (G. Jurgaitienė, V. Giršvildienė)

Mokymas mokytis informacinių technologijų mokytojos ekspertės N. Kocienės pamokose (L. Lukoševičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

Mokytojo nuostata – mokinio ir mokyklos pažangos „variklis“ (J. Tumlovskaja)

Dalykų integracija formuojanti kūrybišką asmenybę (J. Kiudulienė, E. Janavičienė, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras)

Sėkmės paieškos dėstant inžineriją (R. Pozniakovas, Šiaulių Lieporių gimnazija)

„Renkuosi mokytis“. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas (D. Maknienė, Žiežmarių gimnazija)

 

Konferencijos akimirkos

 

Nuotraukų autor. Dalia Autukienė

 

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt