Švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ agentūros darbuotojai dalijosi patirtimi apie švietimo kokybę ir jos užtikrinimą

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) darbuotojai dalyvavo aštuntoje respublikinėje švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“.

Lapkričio 23 d. Ugdymo plėtotės centro Mokyklų tobulinimo skyriaus organizuotame renginyje „Savivaldybės ir mokyklos pažangos ataskaitos: paskirtis ir prasmė“ Agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė pristatė mokyklų pažangos ataskaitų turinio pateikimą, pasidalino su renginio dalyviais mokyklų pažangos aprašymais, jų skelbimo galimybėmis. L. Gudaitė akcentavo, kad, skelbiant mokyklos pažangą, svarbu yra įvertinti, kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas. Pageidautini mokyklos pažangos skelbimo būdai turėtų būti aktualūs įvairiems adresatams: tėvams, gyvenamosios vietovės bendruomenei, politikams, plačiajai visuomenei. Pasigendama pažangos skelbimo mokyklų internetinėse svetainėse, savivaldybių tinklapiuose. Pažangos skelbimas yra svarbus veiksnys, mažinantis konkurencinę dvasią tarp mokyklų, atskleidžiantis mokytojų ir visos profesinės bendruomenės indėlį siekiant mokinių pažangos ir pasiekimų.

Lapkričio 24 d. renginyje „Mitai apie pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimą“ buvo diskutuota apie pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimą. Diskusijoje dalyvavo: Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Vidmantas Jurgaitis, Agentūros direktorius, Monika Bilotienė, Agentūros direktoriaus pavaduotoja, Agentūros Pedagogų vertinimo skyriaus darbuotojai. Diskusiją vedė Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė. Savo vadovavimo patirtimi, įžvalgomis dalijosi kompetencijas įsivertinę ir dirbantys švietimo įstaigų vadovai: Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius  Vaidas Bacys, Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. Nora Pileičikienė. Diskusijoje buvo pateikta keletas sklandančių mitų apie pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimą. Dalyvių išsakytos nuomonės, pristatytos jų patirtys ir aptartas vertinimo proceso tobulinimas paneigė sklandančius mitus apie pretendentų kompetencijų vertinimą. Diskusijos metu buvo akcentuojama, kad yra vertinamos švietimo įstaigos vadovo vadybinės kompetencijos, t. y. jo žinios, praktiniai gebėjimai, požiūris į ugdymo įstaigose susiklostančias situacijas ir galimus jų sprendimus. Diskusijoje taip pat buvo kalbama, koks turi būti šiuolaikinis vadovas ir kokios kompetencijos jam yra būtinos.

Renginyje „Kaip mokykloje mylėti visus vaikus?“ buvo kalbama apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo galimybes Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, jų tėvams, mokyklos administracijai. Renginyje dalyvavę Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokiniai ir jų pedagogai dalijosi patirtimi, kaip pavyksta bendradarbiauti, visai mokyklos bendruomenei laikytis interakcijos – mokyklos bendruomenės narių tarpusavio sąveikos, supratimo ir grįžtamojo ryšio, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Mokyklos atstovai pristatė įgyvendinamas veiklas, jas iliustravo filmuotos medžiagos fragmentais, dalijosi įspūdžiais kaip gyvenama ir kuriama mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Lukšienė akcentavo, kad kiekvieno besimokančiojo sėkmė – sėkmingai organizuotas įtraukusis ugdymas. Anot jos, įtraukumo principas įgyvendinamas realiai veikiant, išbandant naujus dalykus. Svarbu mokinius mokyti bendrauti, padėti vienas kitam – tuomet išauga jų savivertė, jie gerai jaučiasi, veikia atliepdami savo poreikius ir polinkius.

Renginių akimirkos

 

Nuotraukų aut. Ilona Jašinauskienė

 

Ilona Jašinauskienė

L. e. p. Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja

El. paštas: ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt