Pristatome tyrimo „Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos“ ataskaitą

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyrius pristato Lietuvos savivaldybių biudžetuose bendrojo ugdymo mokykloms 2014 m., 2016 m. ir 2018 m. (be valstybės 2018 m. rudenį numatyto mokytojų apmokėjimo padidinimo) skirtų mokinio krepšelio ir ūkio lėšų analizės rezultatus. Buvo aiškintasi, kaip vienam mokiniui vidutiniškai tenkančios mokyklai skirtos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos priklauso nuo savivaldybės, kurioje veikia mokykla, tipo; gyvenamosios vietos, kur ši mokykla veikia; mokyklos tipo ir dydžio.

Duomenys analizuoti 2018 m. kovo – birželio mėnesiais. Analizės rezultatai parodė, kad didžiausias vieno mokinio krepšelis tenka mažosiose savivaldybėse ir žiedinėse savivaldybėse veikiančioms bendrojo ugdymo mokykloms, kaimo mokykloms, pagrindinėms mokykloms ir gimnazijoms, mokykloms, kuriose mokosi mažiau nei 100 mokinių. Daugiausia ūkio lėšų vienam mokiniui skirta žiedinėse savivaldybėse veikiančioms bendrojo ugdymo mokykloms, kaimo mokykloms, pagrindinėms ir pradinėms mokykloms, kaimo gimnazijoms, mokykloms, kuriose mokosi mažiau nei 100 mokinių. Detalesnė bendrojo ugdymo mokykloms skiriamų lėšų analizė gali padėti rengti  bendrojo ugdymo mokyklų finansavimo reformas, sklandžiau pereiti prie naujos mokymo lėšų skyrimo metodikos taikymo.

Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos. Tyrimo ataskaita (2018)

Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos. Tyrimo ataskaitos santrauka (2018)

 

dr. Albinas Kalvaitis

Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkas