Kolegos iš Latvijos domisi Lietuvos patirtimi plėtojant švietimo kokybę

Agentūroje su atsakomuoju vizitu 2018 m. spalio mėnesio pradžioje viešėjo Latvijos švietimo ir mokslo ministerijos, Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos ir Latvijos valstybinio švietimo aprūpinimo centro darbuotojai.
Pirmąją vizito Lietuvoje dieną delegacija iš Latvijos lankėsi Vilniaus Balsių progimnazijoje. Mokyklos direktorė dr. Loreta Kačiušytė Skramtai, kiti mokyklos bendruomenės nariai supažindino svečius su progimnazijos istorija, joje organizuojamu ugdymo procesu. Svečiai turėjo galimybę mokykloje stebėti įvairių dalykų pamokas. Progimnazijoje buvo aptarta ir diskutuota apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir jo svarbą tobulinant organizuojamą ugdymo procesą.
Latvijos švietimo bendruomenės atstovai kitą vizito dieną lankėsi Agentūroje. Jie buvo supažindinti su Agentūros vykdomomis veiklomis. Agentūros direktorius Vidmantas Jurgaitis, sveikindamas kolegas iš Latvijos, pasidžiaugė galimybe keistis patirtimi, kartu tobulinti abiejų šalių švietimo kokybės užtikrinimo sistemas. Svečius ypač domino pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo bei išorinio vertinimo klausimai. Susitikime diskutuota apie abiejose šalyse numatomas švietimo kokybės užtikrinimo reformas, vykdomų veiklų tobulinimo perspektyvas.
Delegacija iš Latvijos lankėsi Elektrėnų profesinio mokymo centre, kuriame susipažino su vykdomomis profesinio mokymo programomis, jų įgyvendinimui sukurtomis mokymo(si) aplinkomis, organizuojama mokymo(si) kokybės užtikrinimo sistema. Kartu su mokyklos vadovais, mokytojais buvo aptarti profesinio mokymo plėtros, mokymo(si) proceso kokybės, absolventų įsidarbinimo ir jų tolimesnės veiklos klausimai.
Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos vadovė Inita Juhņēviča padėkojo už priėmimą, pasidžiaugė vizitu Lietuvoje, užmegztais ir plėtojamais bendradarbiavimo ryšiais.

Susitikimo akimirkos

  

Nuotraukų autor. Diana Verbiejienė

 

Ilona Jašinauskienė

L. e. p. Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja

El. paštas: ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt