Seminaras-diskusija „Išorinis vertinimas mokykloje įvyko. O kas toliau?“

Renginyje „Išorinis vertinimas mokykloje įvyko. O kas toliau?“ Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir rajonų bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, mokyklų metodinių tarybų atstovai, savivaldybių administracijos švietimo padalinių, švietimo centrų darbuotojai diskutavo ir ieškojo atsakymų, kaip išorinis vertinimas, įsivertinimas galėtų padėti efektyviau tobulinti mokyklos veiklą, siekti pažangos.

2018 m. spalio 25 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuotame seminare-diskusijoje buvo pristatyti ir aptarti duomenys apie mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą (kai dominuoja 2 ir 1 lygio įvertinimai) ir įsivertinimą. Seminaro dalyviai susipažino ir nagrinėjo mokyklų įgyvendintas veiklas po išorinio vertinimo, pasiektus rezultatus. Gerąja patirtimi apie mokyklų ir savivaldybės bendradarbiavimą plėtojant kokybės kultūrą, ieškant efektyvesnių būdų bei formų tobulinti ugdymo procesą, dalijosi Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Chudinskienė.

Dirbdami grupėse seminaro dalyviai išsakė savo pasiūlymus, įžvalgas, kaip būtų galima efektyviau tobulinti mokyklų veiklą po išorinio vertinimo. Atkreiptas dėmesys į tai, kad mokyklos turėtų susiplanuoti konkrečius žingsnius, kaip bus tobulinamos tam tikros veiklos ir sprendžiamos išorinio vertinimo, įsivertinimo metu identifikuotos problemos. Pateikti siūlymai, kad planuojant veiklas būtina numatyti kokių bus siekiama rezultatų, kokią įtaką jie turės pamokos kokybei, mokinių pasiekimams bei kaip bus nustatomi laukiami pokyčiai. Seminaro metu akcentuota, kad organizuojamos veiklos (mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, susitikimai, keitimasis patirtimi ir kt.) neturėtų būti epizodinės, o tęstinio pobūdžio, padedančios spręsti konkrečias problemas bei grindžiamos integruota, į ugdymą orientuota kokybės vadyba.

Seminaro dalyviai išsakė lūkestį, kad ateityje reikėtų daugiau tokio pobūdžio seminarų, profesinių diskusijų aktualiomis ugdymo kokybės užtikrinimo temomis.

Seminaro akimirkos

  

Nuotraukų autor. Diana Verbiejienė

 

 

Linas Jašinauskas

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkas

El. paštas: linas.jasinauskas@nmva.smm.lt