„Eurydice“ paskelbė ataskaitą apie mokytojų darbo užmokestį 2016–2017 mokslo metais Europos šalyse

„Eurydice“ ataskaitoje pateikiama informacija apie teisės aktais nustatytą mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestį ir kitas išmokas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiančiose valstybės ir savivaldybių ugdymo įstaigose.

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos 2016/2017 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2016/17 

Lyginamojoje analizėje pateikiama informacija apie 41 švietimo sistemą, veikiančią 37 Europos šalyse. Duomenys rodo, kad mokytojų darbo užmokestis auga, tačiau tarp Europos šalių išlieka dideli darbo užmokesčio dydžio ir sąlygų jo augimui skirtumai. Bent 3 proc. mokytojų darbo užmokestis augo 18 švietimo sistemų. Tačiau faktinis pradedančių dirbti mokytojų darbo užmokestis devyniose Europos šalyse vis dar yra mažesnis nei buvo 2009–2010 m. m.

Skirtumai tarp šalių išryškėja analizuojant ne tik darbo užmokesčio dydį, bet laikotarpį, per kurį mokytojas, dirbdamas mokykloje, gali pasiekti nustatytą darbo užmokesčio maksimumą – skirtingose Europos šalyse tam gali prireikti nuo 6 iki 42 metų.

Pirmą kartą duomenys apie mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestį ir kitas išmokas buvo renkami kartu bendradarbiaujant „Eurydice“ ir EBPO/NESLI tinklams.

Daugiau informacijos apie Europos švietimo sistemas galite rasti „Eurydice“ interneto svetainėje 

 

dr. Rima Zablackė

Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė

El. paštas: rima.zablacke@nmva.smm.lt