Švietimo pagalbos įstaigų darbuotojai mokosi veiksmingai naudoti mokyklų (įsi)vertinimo duomenis

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje rugsėjo 19 ir 20 dienomis švietimo pagalbos įstaigų darbuotojai, atsakingi už pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą, mokėsi, kaip naudojantis mokyklų (įsi)vertinimo duomenimis, teikti veiksmingą kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. Seminaro metu lektoriai kvietė prisiminti pagrindinį visų švietimo pagalbos įstaigų pagrindinį veiklos tikslą – geresnius Lietuvos mokinių pasiekimus ir pažangą. Seminaro dalyviai praktiškai skaitė, analizavo mokyklų (įsi)vertinimo duomenis, pateikė savo įžvalgas ir rekomendacijas mokytojų mokymuisi. Šiuos praktinius gebėjimus seminaro dalyviai galės pritaikyti savo savivaldybės kontekste, siūlydami kvalifikacijos tobulinimo programas, profesinio tobulėjimo renginius, įvairias veiklas pedagogams.

Seminaro akimirkos

     

Nuotraukų autorė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė
Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė
El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt