Kviečiame į seminarus „Mokyklos pažanga: sampratos kūrimas, pažangos matavimas ir viešinimas“ (registracija į seminarus baigta)

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyrius organizuoja seminarus tema „Mokyklos pažanga: sampratos kūrimas, pažangos matavimas ir viešinimas“. Seminarai vyks 2018 metų spalio 29 d. ir spalio 30 d., gruodžio 11 d. ir gruodžio 12 d. (4 srautai). Jie bus skirti bendrąjį ugdymą įgyvendinančių įstaigų vadovams ir pedagogams, dalyvaujantiems įsivertinimo procesuose, savivaldybių švietimo skyrių darbuotojams, atsakingiems už mokyklų įsivertinimo procesus.

Seminarų metu numatoma supažindinti dalyvius su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros užsakomojo tyrimo „Bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės mokyklos pažangos samprata“ rezultatais ir rekomendacijomis, praktiškai nagrinėti ankstesnių metų apibendrintą  įsivertinimo ir pažangos anketų informaciją, siekiant mokytis iš gerųjų patirčių. Bus aptartos įvairios pedagogų mokymosi formos ir bendradarbiavimo galimybės su mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis.

Būtina išankstinė seminaro dalyvių registracija.

REGISTRACIJA į spalio 29 d. seminarą baigta

REGISTRACIJA į spalio 30 d. seminarą baigta

REGISTRACIJA į gruodžio 11 d. seminarą baigta

REGISTRACIJA į gruodžio 12 d. seminarą baigta

Seminarai vyks Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, Geležinio Vilko g. 12, Vilniuje.

Planuojama seminarų trukmė – 10.00–15.30 val.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti ne daugiau kaip 2 atstovus iš vienos institucijos.

Seminarai nemokami.

Seminarų dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Informaciją seminarų turinio, organizavimo, registracijos klausimais teikia Jelizaveta Tumlovskaja, el. p. jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt, tel. (8 5) 204 5373.

 

 

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. p. jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt