Agentūros darbuotojai domisi Lenkijos patirtimi plėtojant švietimo kokybę

Agentūros darbuotojai skleidžia savo patirtį ir domisi Lenkijos patirtimi plėtojant švietimo kokybę.
2018 m. birželio 7–8 dienomis Agentūros darbuotojai dalyvavo išvažiuojamame seminare „Švietimo kokybė: Lenkijos ir Lietuvos patirtis“ Palenkės vaivadijoje, Lenkijoje. Siekiama keistis patirtimi plėtojant abiejų šalių švietimo kokybės užtikrinimo sistemą.

Seminaro metu Agentūros darbuotojai lankėsi Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjuje. Licėjaus direktorius Alvydas Nevulis papasakojo apie ugdymo įstaigą, mokinių pasiekimus, vykdomas edukacines, kultūrines veiklas. Dalyviai apžiūrėjo ugdymo erdves. Mokykla didžiuojasi savo absolventais, kurie pasirenka studijas Lietuvos bei kitų šalių aukštosiose mokyklose.

Suvalkų mokytojų švietimo centre su šios įstaigos direktore Lidia Kloczko, Švietimo kuratorijos Balstogėje delegatūros Suvalkuose vyriausiais inspektoriais buvo aptarti bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojų kompetencijų tobulinimo klausimai, pasidalinta patirtimi apie Lietuvos ir Lenkijos švietimo kokybės užtikrinimo sistemą. Balstogės delegatūros Suvalkuose vyriausioji inspektorė Irena Bobinienė pristatė Lenkijoje atliekamą visuminį ir probleminį mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą. Jis vykdomas mokyklų inspektorių, kurie taip pat atlieka švietimo įstaigų veiklos kontrolę bei kokybės stebėseną. Duomenų rinkimui apie mokyklas, jų veiklos vertinimui, mokytojų, mokinių ir jų tėvų apklausoms atlikti naudojama skaitmeninė platforma. Mokyklų visuminio ir probleminio vertinimo ataskaitos yra pateikiamos ne tik mokykloms, bet ir viešai skelbiamos. Susitikimo metu vykusi diskusija apie bendrojo ugdymo išorinį vertinimą buvo naudinga šiuo metu modeliuojant tam tikrus mūsų šalies švietimo kokybės užtikrinimo sistemos pertvarkymus.

Antrą seminaro dieną Agentūros darbuotojai susitiko su Bendrojo lavinimo mokyklų susivienijimo Seinuose vadovais ir mokytojais. Mokyklos direktorius Andrzej Malkinski pristatė ugdymo įstaigos struktūrą, edukacines veiklas, papasakojo apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir prieš keletą metų vykusį išorinį vertinimą. Mokyklos vadovai, mokytojai atkreipė dėmesį į išorinio vertinimo tikslingumą. Mokyklos direktorius įvardijo, kad inspektorių parengta mokyklos išorinio vertinimo ataskaita „nugulė apatiniame stalčiuje“, o didžiausią įtaką mokyklos veiklos tobulinimui turėjo vidaus įsivertinimas. Diskusijoje keltas klausimas apie išorinio vertinimo reikšmę mokyklos veiklos tobulinimui.

Su kolegomis iš Palenkės vaivadijos Lenkijoje aptarti tolimesni bendradarbiavimo planai.

Susitikimo akimirkos

  

 

autor. Linas Jašinauskas

 

Birutė Rutkauskienė

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus metodininkė

El. paštas: birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt