Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Ukrainos valstybine švietimo kokybės tarnyba

Ukrainos švietimo bendruomenei buvo pristatyta Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės užtikrinimo patirtis. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius Vidmantas Jurgaitis ir Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja balandžio 27 d. seminare „Mokyklų veiklos kokybės vertinimas: Lietuvos patirtis“, vykusiame Nacionaliniame M. P. Dragomanovo pedagoginiame universitete, skaitė pranešimą apie Lietuvos bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimo teisinę bazę, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemą, vertinimo rodiklius, išorės vertintojų atrankos, atestavimo ir jų darbo organizavimo aspektus, apibendrintus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų (įsi)vertinimo duomenis.

Susitikime dalyvavo Kijevo aukštųjų mokyklų dėstytojai, Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos darbuotojai, Kijevo valstybinių ir privačių mokyklų vadovai, Ukrainos švietimo spaudos atstovai. Vėliau Agentūros atstovai susitiko su Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos darbuotojais ir atsakė į jiems rūpimus klausimus.

Pranešimas sulaukė didelio seminaro dalyvių susidomėjimo. Lietuvos patirtis ir įdirbis yra aktualūs Ukrainos švietimo sistemai, kurioje šiuo metu kuriamas švietimo kokybės užtikrinimo modelis.

Prasidėjusią šalių partnerystę įtvirtino susitikimo metu pasirašytas Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendradarbiavimo memorandumas.

Susitikimo akimirkos

  

Ukrainos valstybinės švietimo kokybės tarnybos nuotraukos

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt