Mokytojų mokytojai mokosi, reflektuoja, prisiima įsipareigojimus ir atsakomybę

Tradicija tampa, kad kiekvienų metų gegužės mėnesį Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra kviečia mokytis. Gegužės 5, 11, 18 ir 25 dienomis Šiauliuose, Vilniuje, Kaune ir Gargžduose mokytojų mokytojai – regioninių ir nacionalinių, universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, švietimo pagalbos įstaigų vadovai ir darbuotojai – tobulino savo kvalifikaciją seminaruose „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“. Seminarus vedė Šiaulių universiteto docentė ir strateginių procesų vadovė dr. Renata Bilbokaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė. Lektorės seminaro dalyvius kvietė į diskusiją apie bendrojo ugdymo mokyklų (įsi)vertinimo duomenų panaudojimą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procesui, aptarė kokybės vadybos ir strateginio planavimo principus, įsivertinimo svarbą, jo poveikį mokytojų kompetencijų raiškai praktikoje ir mokinių ugdymosi rezultatams. Seminaro dalyviai asmeniškai kiekvienas sau prisiėmė įsipareigojimus, numatė po dvi–tris užduotis, kurias atliks per tris mėnesius, naudodamiesi seminaro metu įgytomis žiniomis.

Seminarų akimirkos

  

Nuotraukų autor. Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt