Švietimo inovacijų parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ buvo kalbama apie bendrojo ugdymo mokyklų pažangą

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros renginyje „Kaip mokyklos siekia pažangos ir ją skelbia?“ buvo aptartas 2017 m. agentūros pasiūlytas subalansuotų rodiklių modelis mokyklos pažangai aprašyti, nagrinėta, kaip mokykloms pavyko juo pasinaudoti tobulinant savo veiklą. Renginio lektorė Laima Gudaitė, Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja, akcentavo, kad labai svarbu išsiaiškinti ir suprasti savo institucijos pažangą, ją sieti su nuolatiniu mokyklos įsivertinimu, fiksuoti ir tirti su pažanga susijusius pokyčius bei siekti pažangos analizuojant savo veiklą iš įvairių perspektyvų. Kalbant apie mokyklos pažangą, jos skelbimą buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad labai svarbu suvokti ryšį tarp mokyklos pažangos ir kiekvieno mokinio sėkmės, jo nuolatinės ir visuminės pažangos.

Skelbiame pranešimo skaidres.

Renginio akimirkos

  

autor. Ilona Jašinauskienė

 

Ilona Jašinauskienė

L. e. p. Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja

El. paštas: ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt