Parengtos naujos švietimo problemos analizės

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyrius parengė naujas švietimo problemos analizes.

Mokyklos erdvės palankioms ugdymo(si) sąlygoms

Švietimo problemos analizėje nagrinėjama, kokios ugdymo(si) erdvės tinkamiausios, kokią įtaką jos daro mokymosi pasiekimams, kokios ugdymo(si) erdvės kuriamos Lietuvos mokyklose ir kokie ugdymo(si) erdvių tobulinimo uždaviniai bei iniciatyvos įgyvendinamos Lietuvoje.

Ko negali viena, gali kelios mokyklos

Siekiant gerinti ugdymo kokybę ir veiksmingiau naudoti švietimo išteklius, skatinant mokyklas bendradarbiauti, šalyje numatyta sukurti jungtinių mokyklų tinklą. Vienas iš galimų jungtinių mokyklų tipų – jungtinės veiklos (asociacijos) sutartis sudariusios mokyklos. Apie tokio mokyklų bendradarbiavimo (jungtinės veiklos) galimybes rašoma šioje švietimo problemos analizėje.

Ar Lietuvos mokyklos (ne) savarankiškos?

Švietimo problemos analizėje aptariama mokyklų savarankiškumo samprata, analizuojama, kiek savarankiškos yra Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, kokių sunkumų kyla Lietuvoje įgyvendinant jų savarankiškumą. Analizėje pateikiami pasiūlymai, kaip spręsti problemas ir plėtoti mokyklų savarankiškumą.

 Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika

Švietimo problemos analizė aptaria elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų sampratą, vaikų, turinčių elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų ugdymo ypatumus ir pagalbos teikimo specifiką, padėtį Lietuvoje ir užsienyje.

 

Erika Bielskytė-Simanavičienė

Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė

El. paštas: erika.bielskyte-simanaviciene@nmva.smm.lt