Parengti nauji išorės vertintojai

Seminare „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“, vykusiame vasario 7–9 dienomis, dalyvavo 31 kandidatas į išorės vertintojus. Seminarą vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė. Ji kvietė seminaro dalyvius reflektuoti savo patirtį po dalyvavimo mokyklos veiklos išorinio vertinimo praktinėje mokymų dalyje – stažuotėje. Dalyviai aptarė savo sėkmes, diskutavo apie tai, kas buvo neaišku. Praktinių užsiėmimų metu stebėjo filmuotas pamokas, analizavo, vertino jas, pildė pamokos stebėjimo formą, gilinosi į ataskaitos pastraipos rašymą.

Seminaro akimirkos

  

autor. Diana Verbiejienė

 

Diana Verbiejienė

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus metodininkė

El. paštas: diana.verbiejiene@nmva.smm.lt