Kviečiame žiūrėti „Mokytojo TV“ laidą „Metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“

2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Metodinio leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“.

Transliacijos tikslas – pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdyto projekto „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ rezultatą – bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių, to paties pavadinimo gerosios patirties leidinį, skirtą atnaujintų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių turinio atskleidimui, įsivertinimo organizavimo, integralumo ir tvarumo klausimams aptarti.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

Transliacijoje dalyvaus:

Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja;

prof. dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos ir filosofijos katedros profesorė;

Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė;

Loreta Vainauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, įsivertinimo konsultantė.

Transliacijos  metu, remiantis projekto dalyvių, ekspertės ir koordinatorių patirtimi, bus pristatytas bendrojo ugdymo mokykloms skirtas metodinis leidinys, jo struktūra, turinio gairės, mokymosi ir leidinio panaudojimo galimybės. Taip pat bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt