Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo konsultantai tobulins savo kompetencijas

 

Antrasis seminaras „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas, taikant įsivertinimo metodiką“, skirtas įsivertinimo konsultantams, įvyks šių metų sausio 10 dieną. Jame kviečiami dalyvauti mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo konsultantai, nedalyvavę pirmame seminare.

Pagrindinį pranešimą „Institucijos valdymo pažanga – (įsi)vertinimas strateginio ir kokybės procesų kontekstuose“ skaitys dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių universiteto docentė, Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus darbuotojai pristatys įsivertinimo ir pažangos identifikavimo procesų aktualijas.

 

Jelizaveta Tumlovskaja

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt