Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas užpildyti įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 m. m. (2017 m.)

Anketa už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją ir remiasi Geros mokyklos koncepcijos pagrindu, kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga susijusi su mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę mokyklos misiją.

Jūsų patogumui įsivertinimo ir pažangos anketos informacijai kaupti ir rinkti bei duomenims išsisaugoti savo kompiuteryje pridedame Microsoft Word formato anketą.

Jeigu kiltų klausimų, kaip pildyti anketą, galima pažiūrėti lapkričio 14 d. „Mokytojo TV“ vaizdo transliaciją „Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?“

Taip pat rekomenduojame aprašyti mokyklos pažangą remiantis straipsniu R. Dukynaitė, R. Ališauskas. Strateginio mokyklos valdymo elementai. Vien Saulės negana. (Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. II dalis, P. 119-126, 2004).

RAŠTAS IR ANKETA

Informaciją anketos pildymo klausimais teikia Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė tel. (8 5) 204 53 73

 

 

Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: rasa.gincaite-nenartoviciene@nmva.smm.lt