Mokymai vadovaujantiesiems ir kuruojantiesiems išorės vertintojams

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vadovaujantiesiems ir kuruojantiesiems išorės vertintojams vyko paskaita-diskusija tema „Asmenybės tapsmas: raiška ir vertinimas“. Tai buvo pirmasis (įvadinis) šių metų gruodžio 18 ir 19 d. seminaras, kurį vedė Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Raidos ir Ugdymo psichologijos katedros docentė dr. Julita Navaitienė.

Pirmojo seminaro tikslas – padėti vertintojams išsiaiškinti asmenybės tapsmo rodiklio raiškos aspektus bei asmenybės brandos vertinimo kriterijus. Seminaro dalyviai darbo grupėse analizavo mokyklų veiklos kokybės rodiklį „asmenybės tapsmas“, diskutavo apie asmenybės tapsmo raišką įvairiais mokinio raidos laikotarpiais.

Antrojoje, praktinio, seminaro, kuris vyks 2018 m. sausio mėnesį, dalyje bus analizuojamas mokinių savivokos, savivertės, socialumo ir gyvenimo planavimo rodiklių pritaikomumas, vertinant mokyklų veiklos kokybę.

Seminaro akimirkos

  

autor. Diana Verbiejienė

 

Diana Verbiejienė

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus metodininkė

El. paštas: diana.verbiejiene@nmva.smm.lt