Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos pildymo termino pratęsimo

Dėkojame bendrojo ugdymo mokykloms už intensyvų įsivertinimo ir pažangos anketos pildymą. Kadangi anketos pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2017 m. gruodžio 21 d., norintys dar pateikti įsivertinimo ir pažangos anketos informaciją siųskite Microsoft Word formato anketą Rasai Ginčaitei-Nenartovičienei elektroniniu paštu: rasa.gincaite-nenartoviciene@nmva.smm.lt iki 2018 m. sausio 18 d. Anketos elektroninė nuoroda nėra aktyvi.

 

Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: rasa.gincaite-nenartoviciene@nmva.smm.lt