Patvirtintas 2018 metų I pusmetį vertinamų mokyklų sąrašas

2017 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-741 patvirtino Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 metų I pusmetį, sąrašą.

2018 metų I pusmetį vertinamos mokyklos

Atrankos kriterijai 2018 metų I pusmečio išoriniams vertinimams

 

dr. Snieguolė Vaičekauskienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja

El. paštas: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt