„Eurydice“ paskelbė naujas ataskaitas apie mokslo metų organizavimą Europos mokyklose

„Eurydice“ tinklas, teikiantis įvairią informaciją apie 38 šalių nacionalines švietimo sistemas ir jų veikimo ypatumus, paskelbė dvi naujas ataskaitas apie mokslo metų organizavimą Europos šalių mokyklose.

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2017/18

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18

Publikuojamoje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę bei mokymosi dienų skaičių. Ši informacija pateikiama apie 37 šalių pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Akademinių  mokslo metų organizavimas – 2017/18

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą (jų pradžią, pabaigą, studijų semestrų trukmę, atostogas ir egzaminų sesijas), atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 37 šalyse.

 

Daugiau informacijos apie Europos švietimo sistemas galite rasti „Eurydice“ interneto svetainėje

 

dr. Rima Zablackė

Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė

El. paštas: rima.zablacke@nmva.smm.lt