Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ pristato ataskaitą apie kalbų mokymą Europos mokyklose

„Eurydice“ pristato ataskaitą, kurioje aprašomos pagrindinės švietimo politikos tendencijos, aktualios kalbų mokymui ir mokymuisi 42 Europos ugdymo sistemose.

Pagrindiniai kalbų mokymo Europos mokyklose duomenys. 2017

 Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

Šioje ataskaitoje taip pat analizuojama, kiek laiko mokiniai praleidžia mokydamiesi užsienio kalbų, kokių užsienio kalbų mokomasi dažniausiai, kiek užsienio kalbų mokytojų išvyksta tobulinti savo profesines kompetencijas į užsienio šalis ir kiek besimokančiųjų imigrantų namuose kalba ta kalba, kuria yra mokomasi mokykloje.

Nors pagrindinis dėmesys ataskaitoje yra skiriamas užsienio kalboms, apžvelgiamos ir tautinių mažumų bei klasikinės kalbos, kurios yra įtraukiamos į įvairių šalių ugdymo turinį, analizuojamos pagalbos priemonės, kurios yra skiriamos neseniai į šalį atvykusiems imigrantams mokytis kalbos.

 

Pagrindinių duomenų apie užsienio kalbų mokymą Europos mokyklose 2017 m. infografikas anglų ir lietuvių kalbomis.

Ataskaitos santrauka anglų kalba Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe

Daugiau informacijos apie Europos švietimo sistemas galite rasti „Eurydice“ interneto svetainėje

 

dr. Rima Zablackė

Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė

El. paštas: rima.zablacke@nmva.smm.lt