Tęsiasi išorės vertintojų rengimo seminarai

Šių metų rugsėjo 22 ir 23 dienomis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje vyko kandidatų į išorės vertintojus trečiasis mokymų seminaras „Kas yra geras mokymasis? Sėkminga pamoka“.

Seminaro lektorės, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vadovaujančiosios išorės vertintojos A. Šarskuvienė ir O. Saranienė kalbėjo apie šiuolaikinę sėkmingo mokymosi sampratą, sėkmingą mokinių mokymosi organizavimą, mokymosi veiklos planavimą ir laiko vadybą pamokoje bei apie mokytis padedantį vertinimą.

Praktinių užsiėmimų metu dalyviai aptarė mokinių mokymosi motyvaciją galimai stiprinančius veiksnius, mokėsi formuluoti pamokos uždavinį, atsižvelgiant į mokinių pasirengimo lygį, gilinosi į ataskaitos, pastraipos rašymo subtilybes, vyko praktinis darbas su programa „Excel“.

Seminaro akimirkos

  

autor. Diana Verbiejienė

 

Diana Verbiejienė

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus metodininkė

El. paštas: diana.verbiejiene@nmva.smm.lt