Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojai aktyviau naudos mokyklų įsivertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti

Gegužės 11, 16, 25, 31 dienomis akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojai Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje tobulino vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui kompetenciją, mokėsi naudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis. Seminaro „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas“ programa siekiama aktualizuoti kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesą, stiprinti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų naudojimą, praktiškai supažindinti institucijų darbuotojus su duomenų skaitymu ir jų panaudojimu sudarant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos aktyviau naudodamos mokyklų įsivertinimo duomenis siūlys veiksmingesnę kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, atitinkančią visos Lietuvos, regionų, savivaldybių prioritetus, aktualijas, konkrečių mokyklų poreikius.

Seminarų akimirkos

Nuotrauka 1 Nuotrauka 2 Nuotrauka 3

Nuotrauka 4 Nuotrauka 5 Nuotrauka 6

Nuotrauka 7 Nuotrauka 8 Nuotrauka 9

autor. Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt